UP-forløb

UU Groentgraes

UP-forløbet tilbydes elever i 8.klasse, der trænger til en pause fra skolen for at genfinde motivation og tro på egne evner.

UP-forløbet er et tilbud i Tårnby Kommune, til elever på 8. årgang, der er vurderet ikke-uddannelsesparate og som har brug for at få udviklet særligt deres personlige og sociale forudsætninger med henblik på at blive parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

UP-forløbet strækker sig over 10-12 uger, hvor eleverne i den periode ikke går i skole på deres egen skole. I løbet af ugerne er de både i praktik, på virksomhedsbesøg, besøger uddannelsesinstitutioner og bliver undervist i dansk, matematik og engelsk. Der er plads til 12 elever på holdet og forløbet foregår på Tårnby Ungdomsskole.

I UP-forløbet arbejdes der med individuelle mål for hver enkelt elev. Der er især fokus på trivsel, personlige styrker og sociale fællesskaber. Det er målet med forløbet, at de unge kommer tilbage til deres stamklasser med fornyet energi og motivation til at færdiggøre deres grundskoletid. For mange af eleverne på UP-forløbet handler det også om at styrke selvværd, motivation og tro på egne evner.

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info