Ønsker du at ændre din uddannelsesplan?

Ønsker du at ændre din uddannelsesplan - læs herunder hvilke muligheder du har for at deltage i uddannelsesforberedende og afklarende aktiviteter.

Hvis du ønsker at ændre din uddannelsesplan, skal planen revideres i samarbejde med din UU-vejleder - medmindre du skifter direkte fra en ungdomsuddannelse til en anden ungdomsuddannelse.

I løbet af en eller flere vejledningssamtaler finder du sammen med din UU-vejleder frem til, hvordan den nye plan skal se ud, så den passer til dine ønsker og behov. Planen kan være:

  • Ny ungdomsuddannelse
  • Beskæftigelse i et omfang, der svarer til 18 timer om ugen
  • Produktionsskoleforløb
  • Praktik
  • Brobygning
  • Andre aktiviteter aftalt med UU, herunder ungdomshøjskole,  uddannelsesrelevant udlandsophold , frivilligt arbejde,  afklarende forløb,  uddannelsesforberedende  forløb, enkeltfag og lignende.

Mentor

Har du brug for støtte?

Hvis du har brug for støtte i en kortere periode, er der mulighed for at få bevilget en mentor, se mere under menupunktet "Mentor".

Afbrud af uddannelsesforløb

Gode råd til dig, der overvejer at afbryde dit uddannelsesforløb

Hvis du overvejer at afbryde dit uddannelsesforløb, er det en god ide først at henvende dig til vejlederen på den uddannelse, hvor du er indskrevet. I en samtale med vejlederen kan I måske i fællesskab finde frem til, hvad der skal til, for at du kan/vil fortsætte på uddannelsen.

Vejlederen kan også sætte dig og dine forældre i kontakt med din vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning for en samtale om de muligheder, du har for at ændre uddannelse eller på anden måde opfylde din uddannelsespligt.

 

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info