Årsrapport

Årsrapport

Årsrapport 2015/2016

Årsrapport 2015/2016 

UU Tårnby har i det forgangne år haft megen fokus på kvalitetssikring. De hastigt implementerede nye love på vores og vores samarbejdspartneres områder efterlod et øget behov for at sikre og udvikle kvalitetsstandarder.

Skoleteamet har fortsat arbejdet med at udvikle den kollektive vejledning. Når 70 % af eleverne i grundskolen kun modtager kollektiv vejledning, så stiller det meget store krav til vejledningens indhold. Den skal både informere, skabe læring og skabe rum for refleksion. Vejlederne har fået skabt og afprøvet flere forløb og arbejder til stadighed på at optimere ikke mindst i forhold til elevinvolvering.

UU Tårnby har sammen med syv af Tårnbys skoler deltaget i Region Hovedstadens projekt "Fremtidens valg og Vejledning". Det har givet nogle gode erfaringer og resultater med gruppevejledningsforløb. Forløbene skabte spændende dialoger, god refleksion og øget trivsel. CEFU, som stod for evalueringen, konkluderede, at en væsentlig styrke ved projektet var, at både uddannelsesparate og ikke uddannelsesparate elever deltog i gruppevejledningen og at der både deltog en lærer og en vejleder. UU Tårnby har ikke ressourcer til at videreføre gruppevejledningen, men vil overføre de elementer, der kan benyttes i den kollektive vejledning.

Vejlederne på 10. klassetrin har også haft behov for at optimere den kollektive vejledning, men de har haft de individuelle vejledningsforløb med de unge, som de møder i 10. klasserne og i ungevejledningen, som indsatsområde. I 10. klasserne er mindst 50 % af eleverne ikke uddannelsesparate og har store udfordringer i forhold til faglige, personlige og sociale kompetencer. Det samme gør sig gældende for en stor gruppe af de unge i ungevejledningen. Det er derfor vigtigt at have et bredt kendskab til metoder og materialer, der kan understøtte samtalerne.

UU Tårnby har inden for det sidste år både indført nyt IT-system og er blevet brugere af kommunens journaliseringssystem Acadre. Det har været en stor opgave at lære systemerne at kende og at overføre alle dokumenter, men det er lykkedes og det nye IT-system har, som forventet, sikret nemmere arbejdsgange og overblik.

På EGU området har UU de sidste tre år arbejdet på at reducere lønomkostningerne til EGU eleverne. For tre år siden betalte Tårnby Kommune lønnen for alle elever - både for de, der var i kommunale praktikker og de, der havde praktikforløb i private virksomheder. UU har arbejdet for, at lønudgifter til praktikforløb i de private virksomheder betales af virksomhederne. Det er lykkedes for vejlederne i 2015/2016 at nå op på 16 betalte praktikpladser. Det er en stigning på 50% i forhold til året før.

UU Tårnby har et stort ønske om at udvikle samarbejdet med de lokale virksomheder og organisationer. Vejlederne har løbende taget kontakt til virksomhederne for at opnå samarbejde om praktikforløb, men det har ikke været muligt ressourcemæssigt at afse tid til at styrke samarbejdet på andre fronter.

Læs mere om årsrapporten.

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info