10.klasse tilbud

PAINTCOLOURBOX8550067

Der findes forskellige 10. klasse tilbud. Kommunale tilbud, privat skoler, efterskoler samt en række forskellige tilbud på ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

De kommunale tilbud i UU Tårnbys område er:

US10 på Tårnby Ungdomsskole www.us.taarnby.dk/

 10. klasse på Dragør Skole Nord http://dragoerskole.skoleporten.dk/

Tilbud i København findes her http://ipaper.ipapercms.dk/KKBUF/UngdommensUddannelsesvejledning/10-klasse-2017-2018/ Her findes også privatskoler i København med 10. klasse samt en oversigt over 10. klasser på ungdomsuddannelserne.

Efterskoler kan findes via http://www.efterskole.dk/

Søges 10. klasse uden for hjemkommunen kan man ikke være sikker på at få plads.

På Uddannelsesguiden ug.dk er der mere information om 10. klasse, herunder artikler særligt til forældre. www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info