Vejledning i 10.klasse

UU Vejskilt1

10. klasse er et år med undervisning OG vejledning. Vejledningens formål er at støtte den unge i processen med at træffe valg om ungdomsuddannelse og efterfølgende påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Hvad indeholder vejledningen i 10. klasse?

  • Kollektiv vejledning: Herunder information om uddannelsessystemet, informationssøgning, introduktion til uddannelsesplan og optagelse.dk
  • Mulighed for individuelle samtaler med afsæt i elevens uddannelsesplan.
  • Brobygning: Undervisnings og vejledningsforløb på en ungdomsuddannelse. Brobygning er obligatorisk i 10. klasse.  Brobygningens formål er at give de unge bedre mulighed for og motivation til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Erhvervspraktik: Praktik er en vejledningsaktivitet, der skal tilgodese elevens behov for at undersøge erhverv i forbindelse med afklaring af uddannelsesvalg.
  • Obligatorisk Selvvalgt Opgave: Eleverne gennemfører en selvstændig, individuel opgave om uddannelse. OSO understøttes af vejledningen.

 

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info