Hvad skal vurderes?

UUCOLOURBOX

Skolen foretager en helhedsvurdering med blik for de tre forskellige forudsætninger; de faglige, de personlige og de sociale forudsætninger.

De faglige forudsætninger

I 8. klasse vurderes elever at være fagligt uddannelsesparate til en erhvervsuddannelse eller HF, når de har et gennemsnit på mindst 4,0 af standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen. For elever, der har en tre-årig gymnasial uddannelse (STX, HHX eller HTX) som uddannelsesønske, gælder det, at de skal have et gennemsnit på mindst 5,0.

I 9. og 10. klasse vurderes eleven i forhold til de ønskede uddannelser.
For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og skriftlig matematik være mindst 2,0. For elever, der ønsker HF, skal gennemsnittet af standpunktskarakterer være mindst 4,0.
For elever, der ønsker en tre-årig gymnasial uddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskarakterer være mindst 5,0.

Personlige forudsætninger

Kriterierne for de personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder;

Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.

Sociale forudsætninger

Kriterierne for de sociale forudsætninger vurderes inden for tre fokusområder;

Samarbejdsevne, respekt og tolerance.

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info