UPV - en proces

UU Blaahimmel

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. Alle elever i 8. og 9. klasse bliver uddannelsesparathedsvurderet. Elevernes personlige, sociale og faglige forudsætninger danner baggrund for vurderingerne.

I 8. klasse skal eleverne gøre sig tanker om deres uddannelsesønske efter 9. klasse. Eleverne skal afgive et ønske om enten en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller begge dele (hvis de f.eks. er i tvivl). Ud fra dette ønske vurderer skolen hver enkelt elev i forhold til deres faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne påbegynde og gennemføre den ønskede ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for, at eleven kan vurderes uddannelsesparat.

I 9. klasse og evt. 10. klasse bliver eleverne igen vurderet i forhold til deres ønske om ungdomsuddannelse.

Fornyet vurdering

Elever, som er vurderet uddannelsesparate i 8. klasse, skal kun have en fornyet vurdering i 9. klasse eller eventuelt 10. klasse, hvis:

  • elevens faglige niveau falder til under de fastlagte kriterier
  • skolen vurderer, at elevens sociale og personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning
  • eleven søger en anden type ungdomsuddannelse

Forældrenes rolle og ansvar

Elever, som er vurderet uddannelsesparate i 9. eller 10. klasse, har sammen med forældrene ansvar for at udfylde elevens uddannelsesplan, som er elevernes ansøgning til 10.klasse eller ungdomsuddannelser eller andre institutioner. Uddannelsesplanen udfyldes på Optagelse.dk og fungerer som ansøgning til ungdomsuddannelse eller tilmelding til 10. klasse.

UU sikrer, at ikke-uddannelsesparate elever udarbejder uddannelsesplanen i samarbejde med forældre og UU. Det er UU, som har ansvar for at afsende uddannelsesplanen, efter at elev og forældre har underskrevet planen i Optagelse.dk.

Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering her http://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/uddannelsesparathed/om-vurderingen

Læs mere i Vejledning om vurdering af personlige og sociale forudsætninger (pdf)

 

 
Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info