Erhvervspraktik

Praktik12611450

Erhvervspraktik giver eleverne oplevelser, der kan styrke valget af uddannelse og erhverv.

I 9. klasse skal alle elever i erhvervspraktik og er af en uges varighed. Eleverne skal selv finde en praktikplads.

I 8. klasse kan praktik tilbydes de elever, der har brug for at blive afklaret i forhold til egne interesser og muligheder indenfor et bestemt erhverv. Praktikken kan aftales som hele uger, som en kombination af skole og praktik eller flere enkeltstående praktikker.

Nogle arbejdspladser kræver særlig arbejdstøj og sikkerhedssko. Hos UU Tårnby kan du låne sikkerhedssko, men arbejdstøjet skal man selv sørge for. Der betales ikke løn under et erhvervspraktikophold.

Praktiksedler afleveres til skolen

Når eleven har fundet en praktikplads, skal han eller hun aflevere en udfyldt praktikseddel til sin lærer. Praktiksedlerne afleveres til skolens UU-vejleder senest 6 uger før praktikstart. Hver skole har sin egen praktikuge. UU Tårnby sørger derefter for at tegne forsikringer til praktikperioden.

Forsikring

Når den unge er i erhvervspraktik, som er aftalt med skolen eller UU Tårnby, gælder Statens Erstatningsordning. Eleven er som udgangspunkt ikke dækket af Statens Erstatningsordning i skoleferier.

Hvad må eleven?

Elever, som er 13 år, må udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for den unges sikkerhed og sundhed, og hun/han må ikke beskæftige sig med eller være i nærheden af maskiner eller farlige stoffer og materialer - og heller ikke håndtere tunge løft.

Elever, som er fyldt 14 år, må gerne beskæftige sig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter. Men det er en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Hvis erhvervspraktikken afløser undervisningen i en hel uge, må elever i 8.-9. klasse arbejde otte timer dagligt og 40 timer om ugen. Eleverne må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Den daglige hvileperiode skal være på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal eleven have to fridøgn (www.ug.dk)

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info