Studievalgsportfolio

Studievalgsportfolio3 M

Formålet med arbejdet med studievalgsportfolio er blandt andet at skabe kontinuitet og sammenhæng i den vejledning, der finder sted i udskolingen og i starten af ungdomsuddannelsen.

I forbindelse med ansøgning til ungdomsuddannelse skal alle elever udfylde en uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, hvilken 10.klasse eller ungdomsuddannelse, de ønsker at starte på.

Der skal til uddannelsesplanen vedlægges et portfolioskema, som indeholder elevens refleksioner over de uddannelses-og jobrelaterede aktiviteter, eleven har deltaget i.

Arbejdet med portfolien er en del af en læringsproces, der skal støtte eleven i valget og være med til at sikre, at han/hun vælger ungdomsuddannelse på baggrund af grundige overvejelser.

Formålet er, at den unge udvikler kompetencer til at vælge sin uddannelsesvej skal ses i lyset af et karrierelæringsperspektiv således at han/hun:

  • Lærer at opdage sine muligheder
  • Lærer at samle og ordne sin viden og erfaring om uddannelse og job
  • Lærer at forholde sig til, hvad der er vigtigt for netop ham/hende
  • Lærer at reflektere over sine kompetencer og potentialer

Og får kompetencer til at træffe valg på et godt og informeret grundlag.

Portfolio

 

https://www.ug.dk/sites/default/files/studievalgsportfolio_grafik_1.pdf

 

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info