Uddannelsesplan

Haenderskrivecomuter

Ved afslutningen af 9. klasse skal du have en plan for din videre uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Uddannelsesplanen indeholder dine overvejelser, valg og mål for din fremtid. Den skal bidrage til, at du sætter dig realistiske mål, og at der er sammenhæng og retning i dine uddannelsesaktiviteter efter 9. klasse. Uddannelsesplanen fungerer samtidigt som en ansøgning til 10.klasser og til ungdomsuddannelser. Alle unge, uanset hvad de søger efter 9.klasse, skal udfylde en uddannelsesplan på www.optagelse.dk.

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedure ved valg af ungdomsuddannelse:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164133

 

 

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info