Vejledningssamtaler i 9.klasse

UU Talebobler

Alle elever i Tårnby og Dragør kommuner tilbydes én vejledningssamtale i løbet af efteråret i 9.klasse.

Vi har i UU Tårnby fokus på, at alle elever bliver klædt bedst muligt på til at træffe et uddannelsesvalg efter grundskolen. Udover de forskellige vejledningsaktiviteter eleverne deltager i i løbet af 8. og 9.klasse, tilbydes det fra august 2018, at alle elever kan få én samtale med sin UU-vejleder i løbet af første halvdel af 9.klasse. Udgangspunktet for disse samtaler er den enkelte elevs behov for information og sparring omkring styrker, drømme og forudsætninger for at nå de mål, som han eller hun har for fremtiden.

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info