§9.4 forløb

UU Vaerktoejskasse Trae

Et §9.4 forløb er et særligt undervisnings-og vejledningsforløb for elever i folkeskolens 8. og 9.klasser.

Hvem kan få glæde af forløbet?

Elever, der viser tegn på skoletræthed, koncentrationsbesvær, og som evt. viser lyst til og interesse for kreative og/eller praktisk fag. Elever, der af forskellige årsager, har svært ved at gå til og få udbytte af boglige fag.

Formål med 9.4

Formålet med forløbet er, at ovenfor nævnte elever kan fortsætte/gennemføre deres folkeskole og gå til afgangsprøve i de obligatoriske fag, og evt. blive uddannelsesparate.

Hvordan gennemføres det?

Forløbet kan gennemføres på to forskellige måder.

Det kan være et længere sammenhængende praktikforløb (max.13 uger indenfor de 12 måneder, som praktikken ligger i) og/eller undervisning på en erhvervsskole (max. fire uger pr. år). Det skal efterfølgende sikres, at eleven modtager undervisning, således at han/hun kan opfylde fagenes mål og krav.

To dages praktik (max.13 uger indenfor de 12 måneder, som praktikken ligger i) og tre dages undervisning på en erhvervsskole (max. fire uger pr. år) eller på elevens skole, hvor eleven som minimum modtager undervisning i dansk, matematik, engelsk og F/K i et omfang, så fagenes mål og krav kan opfyldes.

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info