Individuel vejledning

UU Talebobler

Individuel vejledning tilbydes elever, der i 8. eller 9.klasse er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat af skolen.

Individuel vejledning omfatter samtaler med UU-vejlederen omkring fremtidsdrømme og uddannelsesønsker. UU-vejlederen kan hjælpe eleverne med at reflektere over egne styrker og hvad, der skal til for at blive uddannelsesparat. I den individuelle vejledning kan man også få hjælp til andre aktiviteter, som eksempelvis brobygning og praktik. Disse aktiviteter kan være med til at gøre eleven mere afklaret og motiveret for et bestemt fagområde.

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info