Kursus for 8.klasses elever med andet modersmål end dansk

UU Gruppevejledning

UU tilbyder i 8.klasse et kursus for elever med andet modersmål end dansk

Dette kursus har til formål at give tosprogede elever mulighed for at få et dybere kendskab til uddannelsessystemet og de mange muligheder, der er efter grundskolen. Kurserne, et pige- og et drengehold er af fire dages varighed og omfatter blandt andet besøg på 10.klasser, ungdomsuddannelser og virksomheder. Derudover vil elevernes forældre blive inviteret til et forældrearrangement, hvor de vil blive præsenteret for uddannelsessystemet, uddannelsesparathedsvurdering samt vejledningsaktiviteter i 9.klasse. Der rekvireres tolke til de, som har behov for det.

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info