Fokusforløb

UU Groentgraes

Fokusforløbet tilbydes elever i 8. klasse med henblik på, at deres motivation og lyst til skole og uddannelse styrkes.

Fokusforløbet er et samarbejde mellem Tårnby Ungdomsskole, UU Tårnby og kommunens skoler og har som mål at styrke elevernes faglige, personlige og sociale forudsætninger og selvtillid, hvad angår uddannelsesparathed og uddannelsesvalg. Forløbene er af fire ugers varighed og tager afsæt i dansk-, matematik- og engelskundervisningen. Forløbet har særligt fokus på forskellige processer i undervisningssammenhænge, og derfor arbejdes der også med, hvordan eleverne individuelt og i grupper går til og løser forskellige slags opgaver.

I forløbet arbejdes der også med at få øje på, hvordan mønstre fra den enkelte elevs oplevelser i undervisningssammenhænge kan have indflydelse på hans/hendes adfærd i og udbytte af undervisningen. Målet er at styrke den enkelte elevs selvværd, selvindsigt og tro på egne evner, således  at de kan træffe valg af ungdomsuddannelse på et mere styrket og kvalificeret grundlag.

 

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info