Hvad er EGU?

Regnbuemalerpensel

EGU er en praktisk uddannelse, der kan tilpasses den enkelte unges ønsker og forudsætninger.

EGU er en 2-årig ungdomsuddannelse. Den bliver individuelt tilrettelagt for den unge, og administreres af UU Tårnby.

Uddannelsen foregår inden for et EUD-fagområde som eleven ønsker at arbejde med. Eleven er inden for det samme overordnede fagområde i hele forløbet. Formålet er, at eleven bliver i stand til at arbejde eller tage en erhvervsuddannelse inden for fagområdet.

De 2 år er en kombination af praktik og 20-40 ugers skole. Praktikken er det centrale fikspunkt i et EGU-forløb. Det giver eleven god mulighed for praktisk oplæring inden for faget og erfaring med at være p en arbejdsplads. Skoleforløbene kan tilrettelægges på mange forskellige måder. Det kan fx være AMU-kurser, højskoler eller kurser, der er lavet specielt til EGU-elever. Skoleforløbene kan både give faglige kompetencer og styrke den personlige udvikling.

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info