Hvad er KUU?

Upklassen

Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) er en mulighed for unge, som ikke har ikke forudsætningerne for at søge ind på en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, når de går ud af 9. eller 10. klasse

KUU er en toårig ungdomsuddannelse, der giver titlen erhvervsassistent. Formålet med uddannelsen er at gøre den unge klar til et job eller til at læse videre på en anden ungdomsuddannelse.

KUU-elever vælger et erhvervstema. I KUU Hovedstaden kan eleverne vælge mellem fem erhvervstemaer:

 • Børn, unge og ældre 
 • Mad og sundhed 
 • Genbrug, byg, bolig, design og innovation
 • Service, turisme, kultur og fritid for unge
 • Kommunikation og medier

Uddannelsen veksler mellem skolegang og erhvervstræning på en arbejdsplads eller i skoleværksteder. Erhvervstræningen kan vare i op til 32 uger. Fagene arbejdslære, samarbejdslære og erhvervslære er obligatoriske, men de kan tilrettelægges forskelligt afhængigt af det erhvervstema, som den enkelte unge vælger. 

Desuden indeholder uddannelsen kompetencegivende fag fra andre uddannelser. Ved afslutning af KUU aflægges der prøve i to D-niveau fag, dansk og formidling. Det ene fag kan afsluttes efter 3. semester

I KUU Hovedstaden udbydes uddannelsen følgende steder: 

 • •    Produktionsskoler
  •    Københavns Kommunes Ungdomsskole 
  •    Københavns Voksenuddannelsescenter 
  •    Erhvervsskoler
  •    Daghøjskoler

KUU er opdelt i fire dele af et halvt års varighed. Uddannelsen varer normalt mellem halvanden til to år alt afhængig af den enkelte unges forudgående forudsætninger.

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info