Vejledning i skolen

UU Gruppevejledning

Ungecenter Tårnby varetager uddannelsesvejledning til alle elever i grundskolen fra 7.-9.klasse og 10.klasse.

Vejledningen foregår på skolen og omfatter både kollektive såvel som individuelle vejledningsaktiviteter. Vejledningen sigter mod at give eleverne indsigt i de forskellige uddannelsesmuligheder efter folkeskolen og i arbejdslivet og forbereder eleverne på det forestående uddannelsesvalg.

I løbet af 8.,9. og 10.klasse får eleverne mulighed for at besøge ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet gennem eksempelvis deltagelse i introkurser, brobygning, praktik og uddannelsesmesse. Eleverne arbejder med en studievalgsportfolio sideløbende med disse aktiviteter og udarbejder en endelig uddannelsesplan i 9. og 10.klasse.

Når eleverne går i udskolingen påbegyndes en dialog mellem skole og hjem omkring uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Skolen skal løbende vurdere elevernes uddannelsesparathed for at sikre, at eleverne har de nødvendige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne vurdering tager udgangspunkt i elevernes faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.

×

Cookie info