Uddannelsespligt

15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at den unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Uddannelsespligt

Den unges uddannelsesplan skal aftales mellem den unge og den unges forældre samt UU-vejlederen og skal beskrive, hvordan den unge opfylder uddannelsespligten.

Hvis den unge ikke opfylder sin uddannelsespligt, bliver han/hun samt forældremyndighedsindehaveren kontaktet af UU- vejlederen med henblik på en vejledningssamtale, der har som mål at revidere uddannelsesplanen, så den unge på ny kan opfylde sin uddannelsespligt.

I de tilfælde hvor den unge ikke opfylder sin uddannelsespligt, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at ungeydelsen ikke skal udbetales. Ungdommens Uddannelsesvejledning har derfor pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, såfremt en ung ikke opfylder sin uddannelsespligt.

I særlige tilfælde, hvor den unge på grund af handicap, sygdom eller væsentlige sociale problemer ikke kan opfylde sin uddannelsespligt, kan kommunalbestyrelsen fritage den unge fra uddannelsespligten.

 Se mere herom på  www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=182102

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info