18-24 årige

Unge

Tilbud til 18-24 årige om uddannelsesvejledning

Hvem kan få vejledning som 18-24 årige? 

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby tilbyder vejledning til unge mellem 18-24 år, som ikke er i uddannelse og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Alle unge under 25 år har en UU-vejleder, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker vejledning om uddannelsessystemet og uddannelsesmuligheder. Kontakt UU-centret for at lave en aftale for vejledning eller find din vejleder her.

Hvilken form for vejledning kan du få som 18-24 årig?

Tilbuddet om vejledning kan være en enkelt samtale eller et forløb over flere samtaler. Her forholder vi os til din konkrete situation. Vi vejleder om uddannelsessystemet, og om hvad der skal til, for at du kan påbegynde og gennemføre din ungdomsuddannelse,

Vi vejleder også om dine muligheder for opkvalificering i forhold til at opfylde adgangskravene til den ungdomsuddannelse, du ønsker at søge ind på samt dine muligheder for afklarende og forberedende aktiviteter såsom praktik, produktionsskole og højskole.

Du kan endvidere få vejledning til at søge ind på din ungdomsuddannelse.

Vi kontakter unge som står udenfor uddannelsessystemet og tilbyder vejledning om uddannelse - tilbuddet gælder unge som ikke er i fuldtidsbeskæftigelse eller i et forløb hos jobcenteret.

Andre vejledningsmuligheder:

Som ung er du også velkommen til at benytte dig af nedenstående vejledningsinstanser:

Knap til evejlning  evejledning.dk - https://www.ug.dk/evejledning 

Studievalg -      https://www.ug.dk/studievalg/studievalgkbh

Gode råd til dig, der overvejer at afbryde dit uddannelsesforløb

Hvis du overvejer at afbryde dit uddannelsesforløb, er det en god ide først at henvende dig til vejlederen på den uddannelse, hvor du er indskrevet. I en samtale med vejlederen kan I måske i fællesskab finde frem til, hvad der skal til, for at du kan/vil fortsætte på uddannelsen.

Vejlederen kan også sætte dig og dine forældre i kontakt med din vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning for en samtale om de muligheder, du har for at ændre uddannelse eller på anden måde opfylde din uddannelsespligt.

 

Tårnby frise

Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uu.uk@taarnby.dk   

×

Cookie info