Årsrapport

Årsrapport

Årsrapport 2016/2017

Forord til UU's årsrapport 2016/2017

UU har i skoleåret 16/17 udarbejdet en model, der visualiserer, hvilke elementer uddannelsesvejledningen består af og dermed det fundament, som skal være til stede for, at den unge kan træffe et kvalificeret valg om uddannelse. Den proces, som har ført til Model Tårnbys tilblivelse, har desuden skabt rammer og sprog for det daglige arbejde i UU og synliggør værktøjer, som kan understøtte den enkelte vejleders arbejde.

I dette skoleår har UU også etableret et tilbud om Åben Vejledning tre dage hver uge. UU ønskede dels at have et tilbud til de unge i unge vejledningen, som blot har brug for en enkelt vejledningssamtale, men også, hvis der blev etableret en samarbejdsaftale med Jobcenteret, at kunne være parat med et kvalificeret og nemt tilgængeligt vejledningstilbud til de unge, der henvender sig i Jobcenteret. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet aftale om, at UU skal løfte vejledningsopgaven for unge i jobcenterregi og UU har kunnet konstatere, at antallet af unge i ungevejledningen, der profiterer af den Åbne Vejledning er begrænsede, så UU har besluttet ikke at opretholde tilbuddet efter efterårsferien. Vejledningen vil, da køreplan foreligger, kunne genoptages med kort varsel, hvis der træffes aftale om vejledningsopgaven i Jobcenteret.

Læs hele årsrapporten

×

Cookie info