UUs Vision

Vision

Overordnet vision for UU Tårnby

Faglig kvalitet

UU Tårnby ønsker at være kendetegnet ved høj faglig kvalitet, hvor der arbejdes for at sikre et fælles fagligt fundament, hvor alles faglighed bliver en del af huset og hvor der skabes et lærende miljø.

Faglig udvikling af alle medarbejdere sikres gennem løbende deltagelse i uddannelse, kurser/konferencer og vidensdeling.

Kvalitetssikring

UU Tårnby vil gennem dialog, evaluering og læring samt gennem dokumentation sikre, at vi leverer vejledning af høj kvalitet.

Mødet med de unge og deres forældre

UU Tårnby ønsker at fremstå troværdige og professionelle og at vores faglighed og værdier gennem dialog med de unge er med til at give de unge nye perspektiver og muligheder.

Vi har en anerkendende tilgang til de unge og deres forældre og har i vores arbejde respekt for forældreretten.

Vi vil arbejde for, at vores vejledning er bæredygtig forstået på den måde, at den understøtter, at den unge kan træffe kvalificerede valg.

Samarbejdspartnere

UU Tårnby ønsker, at vores hus skal være et samlingspunkt for alle samarbejdspartnere og at UUs vejledere opfattes som top professionelle og ansvarlige.

Det daglige arbejde i UU er kendetegnet ved respekt for alle samarbejdspartnere og at der kontinuerligt arbejdes for at styrke samarbejdet og etablere samarbejdsaftaler med alle i netværket.

Det interne samarbejde

UU Tårnby skal være en god arbejdsplads, hvor vi passer på hinanden og agerer, hvis en medarbejder mistrives.

Den gode arbejdsplads skabes ved at:

- Der formuleres fælles værdier

- Arbejdsopgaver tydeliggøres

- Faglig udvikling prioriteres

- Der sikres fleksible arbejdsforhold

- Der skabes rum til forskellighed, kreativitet og refleksion

Tårnby frise

Ungecenter Tårnby -  Job og Uddannelse  *  Saltværksvej 2A *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail: uct.bk@taarnby.dk   

×

Cookie info