UCTs Vision

Vision

Overordnet vision for Ungecenter Tårnby

Faglig kvalitet

Ungecenter Tårnby ønsker at være kendetegnet ved høj faglig kvalitet, hvor der arbejdes for at sikre et fælles fagligt fundament, hvor alles faglighed bliver en del af huset og hvor der skabes et lærende miljø.

Faglig udvikling af alle medarbejdere sikres gennem løbende deltagelse i uddannelse, kurser/konferencer og vidensdeling.

Kvalitetssikring

Ungecenter Tårnby vil gennem dialog, evaluering og læring samt gennem dokumentation sikre, at vi leverer indsats af høj kvalitet.

Mødet med de unge og deres forældre

Ungecenter Tårnby ønsker at fremstå troværdig og professionel og at vores faglighed og værdier gennem dialog med de unge er med til at give de unge nye perspektiver og muligheder.

Vi har en anerkendende tilgang til de unge og deres forældre og har i vores arbejde respekt for forældreretten.

Vi vil arbejde for, at vores indsatser er bæredygtige forstået på den måde, at de understøtter, at den unge kan træffe kvalificerede valg.

Samarbejdspartnere

Ungecenter Tårnby ønsker, at vores hus skal være et samlingspunkt for alle samarbejdspartnere og at UCTs medarbejdere opfattes som topprofessionelle og ansvarlige.

Det daglige arbejde i UCT er kendetegnet ved respekt for alle samarbejdspartnere og at der kontinuerligt arbejdes for at styrke samarbejdet og etablere samarbejdsaftaler med alle i netværket.

Det interne samarbejde

Ungecenter Tårnby skal være en god arbejdsplads, hvor vi passer på hinanden og agerer, hvis en medarbejder mistrives.

Den gode arbejdsplads skabes ved at:

- Der formuleres fælles værdier

- Arbejdsopgaver tydeliggøres

- Faglig udvikling prioriteres

- Der sikres fleksible arbejdsforhold

- Der skabes rum til forskellighed, kreativitet og refleksion

×

Cookie info