SSP

SSP-medarbejderne arbejder med forebyggende indsatser omkring alkohol, hash, stoffer og sociale medier. De koordinerer kommunens øvrige SSP-indsats herunder gadeplansindsats og netværkssamarbejde.

 

Den forebyggende indsats består i råd og vejledning til børn, unge og deres familier samt samarbejdspartnere, herunder deltagelse i forebyggelse møde i de fire lokalområder samt dialogmøder med unge og deres forældre på skolen. Derudover har SSP mulighed for at afdække forholdene for barnet/den unge nærmere, hvis det formodes, at barnet/den unge har et særligt behov for støtte. På baggrund af informationen kan SSP iværksætte diverse forebyggende tiltag med udgangspunkt i den konkrete problemstilling for barnet/den unge.

×

Cookie info