Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejlederne sørger for:

  • Uddannelsesvejledning på alle kommunens skoler
  • Ungevejledning til de unge, der har brug for uddannelsesvejledning efter de har forladt 9. eller 10. klasse. Dog skal unge, der allerede har en ungdomsuddannelse henvende sig til Studievalg
  • Indstillinger til den Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og følger de unge, der går på STU
  • Målgruppevurdering til den Forberedende Grunduddannelse (FGU)
×

Cookie info